top of page

idrottsmassage

Idrottsmassage är en del av idrottarens och motionärens muskelvård. Syftet med idrottsmassage är bland annat att förebygga skador samt att främja återhämtning från skador. Också återhämntning efter en ansträngande prestation, underhåll av bindvävnadernas rörlighet samt avlägsnande av bindvävsknutor hör till idrottsmassage.

Idrottarens avslappning och vård av psyket är också en del av idrottsmassagen.  Relationen mellan massör och idrottare är alltid konfidentiell.

 

Idrottsmassören kan avgöra vad som pågår i idrottarens kropp - om ansträngningsgraden motsvarar idrottarens muskelkondition eller om det krävs mer tid för återhämtning och om muskelgrupperna är i inbördes balans. Allt detta för att förebygga skador.

                                                                                                                            

I idrottsmassage tar man också i beaktade idrottarens eller den aktiva motionärens grenspecifika krav, träningsperiod/-program och dess belastning. På basen av det här planerar massören tillsammans med idrottaren den vård som motsvarar behoven vid rätt tidpunkt.

Idrottsmassage behöver inte vara hårdare massage även om till exempel bindvävsbehandling och djupgående massage kan vara det.

Man kan kombinera massagen med en djupvågsbehandling. Läs mer om djupvågsbehandling här.

bottom of page