top of page

Kartläggning av muskelbalans

Kartläggning av muskelbalans samt aktiveringstester passar för alla motionärer, idrottare samt människor vars muskler belastas i arbetet.

 

Bland annat ens hållning, ledernas rörlighet och musklernas funktion reds ut i en kartläggning. Muskelgruppers aktivering, funktion samt styrka kartläggs genom olika aktiveringstester.

Målet med en kartläggning är framför allt att förebygga skador och att få information om hela kroppens funktion också med tanke på rehabilitering.

 

På basen av kartläggning planerar jag ett individuellt träningsprogram som innehåller övningar för muskler som tränar upp bålstyrkan, övre/nedre kroppen samt koordinationsträningar.

 

Kartläggningen består av två möten där vi också går genom resultaten med olika övningar.

bottom of page