Priser

Massage
30 min - 33 €
45 min - 40 €
60 min - 50 €
90 min - 68 €
120 min - 78 €  
Kartläggning av muskelbalans

inkl 2 besök, genomgång av resultat och övningar

105 €
Fråga om pensionär/studerande/annan rabatt
Muskel och ledkorrigering
90 min - 75 €
120 min - 85 €  
Massage av käkmuskler
VoiCEWELL
60 min - 60 €