top of page

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 10§

 

Laatimispäivä 1.3 2018

 

 

1.      Rekisterinpitäjä

 

Hieroja Jaana Snickars Massör, ly 1511156-3

Jaana Snickars

Nöötöntie 129, 65610 Mustasaari

050 5649940, jaanasnickars@gmail.com

 

 

2.      Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Jaana Snickars

Nöötöntie 129, 65610 Mustasaari

050-5649940, jaanasnickars@gmail.com

3.      Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Hoitosuunnitelman (hieronta) säilyttäminen. Hoitosuunnitelma sisältää asiakkaan yhteystiedot, hoidon suunnitteluun vaikuttavia tietoja sekä hoidon toteutus. Alaikäisen asiakkaan huoltajan yhteystiedot. Toiminnan tilastointi ja suunnittelu.

Asiakassuhteiden hoitaminen.

Yritys ei luovuta tietoja asiakkaasta ilman asiakkaan kirjallista lupaa.

Ajanvaraus on ulkoistettu Slotti- ajanvarausjärjestelmälle.

 

5.      Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaan yksilötiedot: nimi, ammatti, osoite, yhteystiedot, syntymäaika

- Hierontaan tulon syy, anamneesi, asiakkaan terveydentila ja hoitoon vaikuttavia asioita

- Hoidon eteneminen, tavoitteet ja tulokset

-Slotti ajanvarausjärjestelmään kirjautuu asiakkaan antama nimi, puhelin numero sekä

 sähköpostiosoite ja tehdyt varaukset.

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan

7.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakas- tai potilastietoja luovutetaa ainoastaan

- asiakkaan luvalla tai jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen

 merkitystä hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

- lainsäännöksen nojalla

- toiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle potilaan suullisella tai kirjallisella suostumuksella

- vakuutusyhtiölle asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai lainsäännöksen perusteella

8.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

EU:n alueella henkilötietojen siirto tapahtuu samoilla perusteilla kuin Suomessakin, henkilötietoja ei kuitenkaan luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa arkistointikaapissa, johon pääsy ainoastaan rekisterin pitäjällä. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta sivullisille ja niitä käytetään ainoastaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin.

Asiakkaalla on oikeus nähdä hänestä tehdyt rekisteriin kirjatut merkinnät, myös tietojen mahdollinen korjaus/poisto asiakkaan mukaan.  Annettuja tietoja säilytetään rekisterissä Henkilötietolain mukaan hoidon kannalta tarpeellinen aika, arkistointiaika lakien ja säädösten mukaan.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ajanvaraus Slotti ajanvarausjärjestelmän kautta netissä. Asiakkaan yhteystiedot suojauksien ja salasanan takana, joka on ainoastaan rekisterinpitäjän tiedossa muilta pääsemättömissä.

Ajanvarauksessa olevia tietoja ,kuten nimi, puhelin numero sekä sähköposti ja varaukset, ei luovuteta muille. Yhteystiedot poistetaan tästä rekisteristä 5 vuotta viimeisen käynnin jälkeen

Maksupalvelujärjestelmä iZettle käyttöjärjestelmä netissä. Tiedot kuten nimi, puhelinumero tai sähköposti osoite kuittia varten salausten takana iZettlen käytännön mukaan.

bottom of page